Obligació d’implantar un sistema de còmput de la jornada laboral

Obligació d’implantar un sistema de còmput de la jornada laboral

L’entrada en vigor del RD 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball ha modificat l’article 34 dels Estatuts del Treballadors incloent un nou apartat que obliga a les empreses a portar un registre diari de la jornada amb horari concret d’inici i finalitzacions de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària.

Aquest registre horari haurà d’estar implantat en les empreses a partir del dia 12 de maig de 2019 i s’hauran de conservar les dades de registre durant quatre anys durant els que estaran a disposició dels treballadors, dels seus representants així com de la Inspecció de Treball.

L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat com una infracció greu que es podria sancionar amb una multa de 6.250 euros