El COOOC entra a formar part del Cercle de Salut

El COOOC entra a formar part del Cercle de Salut

El COOOC s’incorpora al Consell Assessor del Cercle de Salut, tal com es va acordar a la 24a junta directiva de l’entitat.

L’associació Cercle de Salut és una iniciativa promoguda per un ampli col·lectiu de persones de professions  diferents que  desenvolupen la seva activitat en  el sector salut,  interessades en la millora del sistema sanitari del nostre país per donar resposta  adequada als reptes  que planteja la societat catalana actual i a les demandes socials en matèria de salut.

El Cercle de Salut es proposa crear un  espai de reflexió en el qual  tinguin cabuda debats, elaboració d’informes, propostes i tota mena d’activitats divulgatives de experiències basades en l’evidència de la seva efectivitat i en  l’anàlisi rigorosa de les dades disponibles, que puguin suposar bases de millora i de sostenibilitat del nostre sistema de salut.