Es publica el nou Conveni de Clíniques Privades 2018-2019

Es publica el nou Conveni de Clíniques Privades 2018-2019

En data 28 de maig de 2019, s’ha publicat en el DOGC el 10è Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2018-2019.

La durada d’aquest conveni és de dos anys, amb data d’inici l’1 de gener de 2018 i finalització el 31 de desembre de l’any 2019.

Recull, entre altres, unes condicions econòmiques pel període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 d’agost de 2018, que s’implementaran amb un increment del 0,2% sobre tots els conceptes retributius i imports que apareixen reflectits en les taules i annexes del conveni col·lectiu.

 Així mateix, des de l’1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2019, les taules retributives resultants de l’apartat anterior s’incrementaran un 3,20% addicional sobre tots els conceptes retributius i imports que apareixen reflectits en les taules i annexes del conveni col·lectiu.

 

 Conveni clíniques privades 2018-2019