Nou conveni per a la província de Girona

Nou conveni per a la província de Girona

En data 3 d'octubre de 2019, s'ha publicat en el BOP de la Província de Girona el Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona, per als anys 2019 - 2020 (codi de conveni núm. 17000035011994)

Les condicions econòmiques tenen caràcter retroactiu amb data 1 de gener de 2019.

 

 Conveni Girona 2019-2020