Nou conveni per a la província de Lleida

Nou conveni per a la província de Lleida

S'ha publicat en el BOP de la Província de Lleida el Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, per als anys 2019 i 2020 (codi de conveni núm. 25000865012001).

Les condicions econòmiques tenen caràcter retroactiu amb data 1 de gener de 2019.

 

 Conveni Lleida 2019-2020