S’aproven els pressupostos del COOOC per al 2020

El passat 12 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a la seu del COOOC, en què es van aprovar per unanimitat els pressupostos per al 2020.

Així mateix, també es va acordar mantenir les quotes col·legials.