Publicació taules salarials 2019 de Girona. Detectades errades en les versions anteriors

Publicació taules salarials 2019 de Girona. Detectades errades en les versions anteriors

El BOP de la Província de Girona en data 19 de febrer de 2020 ha emès la resolució en què acorda la publicació de les Taules Salarials per a l'any 2019 (codi conveni núm. 17000035011994) ja que s'han detectat unes errades a les taules salarials 2019 del Conveni del Sector del comerç de Girona, publicat en el BOP núm. 190 amb data 3 de octubre de 2019. Aquestes noves taules substitueixen a les publicades. 

 Modificació de les Taules Salarials per a l'any 2019 del Conveni de Girona