Es publiquen les Taules Salarials per a província de Lleida

Es publiquen les Taules Salarials per a província de Lleida

Amb data 26 de febrer de 2020 s’ha publicat en el BOP de la Província de Lleida la Resolució de 19 de febrer de 2020 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2020.

 

 Taules Salarials Província Lleida 2020