Recomanacions per exercir activitats optomètriques durant l’estat d’alerta sanitària per Coronavirus

Recomanacions per exercir activitats optomètriques durant l’estat d’alerta sanitària per Coronavirus

Última hora: estem pendents de la resolució que, per part de la Generalitat, es podria fer pública en els pròxims minuts sobre la recomanació de, només, mantenir oberts els establiments de primera necessitat com són les farmàcies i els supermercats.  

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya ha elaborat un seguit de recomanacions per professionals del sector que, actualment, estan exercint durant la situació d’alerta sanitària generada per la propagació del COVID19 i, en conseqüència, sota l’imperatiu de mesures de contenció en l’expansió del virus.

Actualment, els òptics i òptiques optometristes no han rebut cap decret específic per part de les administracions públiques respecte a l’exercici de l’activitat al centre de treball. Per això poden continuar desenvolupant la seva tasca professional  seguint les recomanacions sanitàries.

Des del COOOC, volem facilitar aquests consells específics per l’atenció directa:

Mesures de desinfecció

 • Proporcionar desinfectant de mans a totes aquelles persones que entrin a la sala de mesurament.
 • Reforçar el protocol de desinfecció de lents així com les mesures bàsiques de prevenció.
 • Incrementar la neteja i desinfecció dels espais de treballs així com instruments i superfícies exposades i de contacte amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppmde clor actiu (dilució 1.50 d'un lleixiu amb concentració 40-50 gr/litre preparada recentment).
 • Després de cada control optomètric, és imprescindible rentar-se les mans, durant 60 segons, amb aigua i sabó o desinfectant de mans.  
 • Desinfectar les ulleres de prova, les lents de venta així com el pupil·lòmetre o qualsevol instrument que estigui en contacte amb persones.

Mesures de prevenció

 • Fer-ne ús de mascaretes i/o deflectors. Les màscares protectores són del tipus FFP3, tant d'un sol ús com reutilitzables. Les màscares amb filtració específica protegeixen a l'operador en presència d'un risc significatiu, però es consideren supèrflues per a ús general. La durada d'una màscara abans de llançar-la no és clara; consulti les instruccions del fabricant.
 • Ventilar, de manera regular i sempre que sigui possible, espais com el rebedor, la sala d’espera, consulta o despatx.
 • Manipular i aplicar lents de contacte amb guants d’un sol ús.
 • Suspendre l’atenció directa en cas d’estar embarassada.
 • Evitar donar-se la mà, fer abraçades o petons en el moment de saludar o acomiadar-se de les persones ateses.
 • Evitar verificar si la persona es queixa d’ull vermells o presenta símptomes de conjuntivitis.
 • Mantenir la distància de seguretat recomanable de, com a mínim, 1 metre.
 • No permetre més d’una persona a la sala d’espera a la vegada. Només les persones grans o menors tenen dret a companyia.
 • Cobrir amb paper els braços de butaques o seients que puguin estar en contacte amb l’usuari/a durant la visita.
 • Per concertar visites, es recomana preguntar a les famílies si algun membre del nucli presenta algun símptoma de grip o afectació. En cas de ser així, no realitzar cap verificació.

En aquest enllaç us recordem la comunicació realitzada des del col·legi on es facilitava tota la informació relacionada amb el protocol per a professionals sanitaris en relació al coronavirus SARS-CoV-2.

Des de la pàgina web de l’Agència de Salut Pública, s’està actualitzant de manera regular informació i respostes útils per a preguntes i qüestions de la ciutadania.