El COOOC romandrà tancat durant l'estat d'alarma

El COOOC romandrà tancat durant l'estat d'alarma

Atenent a les recomanacions del Govern, la seu del COOOC romandrà tancada durant l'estat d'alarma per responsabilitat corporativa en atenció a la seguretat de les persones treballadores. Es continuarà donant el servei a través del teletreball. 

Per tant podeu contactar amb els diferents departaments mitjançant les següents adreces de correu electrònic deixant el vostre missatge i el vostre número de telèfon per si fos necessari contactar. Quedarà aturat qualsevol termini relacionat amb tràmits col·legials durant el temps de tancament.


*Tenint en compte els dubtes que s'han generat, facilitem un comunicat aclaratori pel que fa al tancament de la seu del COOOC.

 Comunicat aclaratori tancament seu del COOOC