MESURES D’AJUT DE L’ESTAT PER A AUTÒNOMS - Prestació prevista per cessament d’activitat

MESURES D’AJUT DE L’ESTAT PER A AUTÒNOMS  - Prestació prevista per cessament d’activitat
Tot i que la línia d’ajuts a les persones autònomes a la data és encara molt limitada es podrà accedir a la prestació prevista per cessament d’activitat per part dels òptics optometristes tot i no estar la d’òptica entre les activitats de tancament obligat.
 
La tramitació es farà a través de la Seguretat Social si bé seran necessaris com a requisits els següents: 
 
  • Estar d’alta en el règim d’autònoms en el moment de l’activació de l’estat d’alarma decretat el dia 14 de març
  • Estar al corrent de pagament de les quotes si bé es dona un termini de 30 dies pel pagament de l’últim mes.
  • Acredita una reducció  de la facturació important, i concretament que la facturació del més previ a la sol·licitud s’hagi reduït el 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.
Aquesta prestació, que serà de tipus extraordinari derivada del cessament d’activitat, tindrà una durada d’un mes a comptar des del dia en què va entrar en vigor l’estat d’alarma si bé està prevista la possible ampliació si és necessari allargar la situació d’emergència. 
 
La quantitat  a percebre es calcularà d’acord amb el 70% de la base de cotització.
 
El cobrament d’aquest ajut no es descomptarà del període de prestació per cessament d’activitat que els nostres professionals puguin tenir dret de cara la futur.