Se suspèn tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori

Se suspèn tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori
El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya resol suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. 
 
Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que presten assistència. En qualsevol cas, cada establiment és l’encarregat i responsable de determinar la manera en què s’oferirà aquest servei. 
 
La vigència d'aquestes mesures entra en vigor a les 00.00 hores del dia 24 de març de 2020 i es mantindrà mentre estigui en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.
 
Podeu llegir la resolució SLT/762/2020, de 23 de març, fent clic aquí
 
Des del COOOC, s’havia sol·licitat el tancament preventiu dels centres i també de manera conjunta amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi de Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de Logopedes.