Aprovats 2 ERTO per causa major

Aprovats 2 ERTO per causa major

En data 25 de març de 2020 hem tingut coneixement de l’aprovació de 2 ERTO per raons de força major, un a Castella i Lleó (Burgos) i un altre a Catalunya (Tarragona)

En tots dos casos s’ha mantingut al personal mínim per atendre urgències amb reducció de jornades i suspensió temporal de contractes per a la resta, tot derivat de la pèrdua d’activitat econòmica i la falta d'EPI generada per l’actual situació.

Els seus efectes es mantindran durant el temps i en les condicions que romangui vigent l’estat d’alarma declarat pel Govern així com les seves possibles pròrrogues, si escau, o mentre es mantinguin les circumstàncies greus i extraordinàries constitutives de la força major.

Us demanem que, si teniu coneixement de l’aprovació d’algun altre ERTO aprovat en aquest sentit, ens ho comuniqueu a l’email secretaria@coooc.cat per poder informar a la resta de companys a través del CGCOO i de la resta de Col·legis Estatals.