Última hora sobre la resolució d'ERTO per força major

Última hora sobre la resolució d'ERTO per força major
En data 27 de març, vam tenir coneixement de la resolució d’un altre ERTO per raons de força major que s’uneix als dos que ja us vam comunicar anteriorment. 
 
La línia seguida en aquestes peticions és la de mantenir amb reducció de jornada al professional que es fa càrrec del servei d’urgència de l’establiment, ja sigui amb l’òptica oberta o tancada amb dades de contacte per cobrir aquesta necessitat, i la resta de persones treballadores amb suspensió de contractes
 
Entenem que el fet que els establiments sanitaris d’òptica estiguin entre els considerats com d’activitat  essencial  segons el RDL 463/2020, de 14 de març, tot i les matisacions fetes amb posterioritat com ara per la Resolució SLT/762/2020, de 23 de març del departament de Salut de la Generalitat, podria tenir  una important influència en el sentit d’estimar positivament els ERTO, atenent que, amb la mesura anteriorment exposada, es donaria compliment a la normativa permetent mantenir el servei d’urgència, si escau. 
 
Us agrairem que ens informeu de la resolució d’aquests expedients enviant un mail a secretaria@coooc.cat per poder posar-ho en coneixement de la resta de companys. 
 
Recordeu que les notícies es continuen actualitzant en la secció Última Hora del web del COOOC