Noves mesures per a empreses i treballadors autònoms

Noves mesures per a empreses i treballadors autònoms
Amb l’objectiu de donar liquiditat a les empreses i als treballadors autònoms, el Govern ha aprovat el RDL 11/2020, de 31 de març  de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic,  que permeti afavorir la tornada a l’activitat una vegada deixi d’estar en vigor l’estat d’alarma.
 
AJORNAMENT DE QUOTES
 
Tant autònoms com empreses podran sol·licitar l’ajornament de les quotes que s’han de fer efectives en el mes d’abril  a un interès reduït del 0,5% d’interès.  
 
Per poder accedir a aquests ajornaments s’ha de tractar d’empreses afectades per la situació provocada per la COVID-19 i, per tant, no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.  
 
Termini
 
S’ha de sol·licitar abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del mes d’abril per evitar la facturació de la quota.  
 
Tramitació
 
Per facilitar la seva tramitació qui actuï a través d’un professional o d’un tercer (gestors, advocats i altres del sistema RED) podrà tramitar-lo a través del mateix sense necessitat de cap tipus d’apoderament específic per fer-ho.
 
 
MORATÒRIA A EMPRESES I AUTÒNOMS
 
D'altra banda s'ha donat llum verda a una moratòria a empreses i autònoms de fins a sis mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D'aquesta manera, podran demorar el seu pagament sense interessos ni recàrrecs de les cotitzacions que s'hagin d'efectuar en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s'hauran d'abonar sis mesos després.
 
Aquestes mesures no seran aplicables per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials si se’ls hi ha reconegut un ERTO per força major a causa de la COVID-19.  
 
A més les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria també podran sol·licitar l'ajornament abans esmentat al 0,5% d’interès durant els períodes de pagament de maig i juny.
 
Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre Ministerial  i es posaran en marxa sistemes àgils de comunicació de les sol·licituds així com de la resposta de l’Administració.
 
 
DISPOSICIÓ D'ESTALVIS DELS PLANS DE PENSIONS    
 
Tant autònoms que s’acollin al cessament d’activitat  com treballadors afectats pels ERTO o bé que hagin perdut les seves feines en aquests dies podran disposar dels estalvis dels seus plans de pensions.