[ACTUALITZACIÓ: PRESSUPOST EXHAURIT] Convocatòria per a la concessió de subvencions per al comerç i els serveis afectats per la COVID-19

[ACTUALITZACIÓ: PRESSUPOST EXHAURIT] Convocatòria per a la concessió de subvencions per al comerç i els serveis afectats per la COVID-19
[ACTUALITZACIÓ 12:00 hores]
 
Hem tingut coneixement que en les primeres hores de l'obertura per la tramitació de la sol·licitud de la subvenció s'ha exhaurit el pressupost destinat.
 

 
 
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat unes línies de subvencions amb les quals vol contribuir a mitigar la crisi derivada per la COVID-19 en els sectors del Comerç, l'Artesania i la Moda.
 
 
SOL·LICITUD I OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
 
Podran presentar la sol·licitud els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu de carrer que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en què es va declarar  l’estat d’alarma, arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclosa la facturació online) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
 
Es podrà subvencionar qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica a causa dels efectes de la COVID-19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que fomentin la creació de sistemes efectius i àgils de venda online i la seva logística.
 
 
REQUISITS I TRAMITACIÓ
 
A partir d’avui 30 d’abril de 2020 es podrà tenir accés al tràmit i fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim de 31 de desembre de 2020.
 
S’haurà de presentar declaració responsable assegurant que es va tenir un decrement en la facturació dels mesos de març i abril de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. El beneficiari de l’actuació s’haurà d’adherir a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.
 
 
QUANTIA
 
La quantia màxima de la subvenció serà de 2.500.-€
 
 
DUBTES
 
Per resoldre dubtes contacta directament amb ccamcoronavirus@ccam.cat