Sol·licita el certificat per Hisenda

Sol·licita el certificat per Hisenda
Les quotes col·legials tenen la consideració de despeses reduïbles que disminueixen la base imposable de l’IRPF. Com a justificant de pagament de la d’aquesta quota bastarà l’extracte bancari on consti aquest abonament o un certificat.
 
 
Aquest document l'heu d'emplenar i enviar per correu electrònic (comptabilitat@coooc.cat)