Noves mesures per garantir l’ocupació i flexibilitat per a les empreses

Noves mesures per garantir l’ocupació i flexibilitat per a les empreses

Els agents socials i el govern de l’Estat  han arribat a un acord recollit en el RD 24/2020, que preveu una sèrie de garanties pel manteniment de l'ocupació i mecanismes de flexibilitat perquè les empreses s'adaptin als nous escenaris segons  evolucioni la crisi sanitària.

Es prorroguen els ERTO per força major, total i parcials, i les seves exoneracions de pagament a les quotes a la Seguretat Social així com l'ampliació de les prestacions per desocupació.

També s'afegeix l'opció dels ERTO per força major provocats pels rebrots, que, entre algunes condicions, fixa que es mantingui una cobertura del 80% en el cas d’empreses de 50 treballadors i del 70% en el cas de les que donen ocupació a més de 50 persones. 

També s'ha ampliat fins al 30 de setembre, per una banda, la protecció per atur i, per l'altra, la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms que ja estiguessin rebent la prestació. 

Pots llegir la informació de manera més ampliada en aquest resum preparat pel COOOC. 

 Resum RD 24/2020, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial