Què ha fet el COOOC durant el 2019? Consulta la Memòria anual!

Què ha fet el COOOC durant el 2019? Consulta la Memòria anual!

A l'assemblea col·legial del passat 16 de juliol es va aprovar la Memòria anual del COOOC, corresponent a l'exercici 2019. 

Al document, pots consultar les dades col·legials i dels establiments. També pots conèixer tot el que s'ha fet al COOOC, tant a nivell jurídic com a nivell de campanyes, iniciatives i comunicació. 

 

 Memòria del COOOC 2019