Mesures de suport per a les persones autònomes

Mesures de suport per a les persones autònomes

Avui dia 9 de novembre s'obre el termini per sol·licitar l'ajut pel manteniment de l'activitat econòmica per a persones treballadores autònomes o membres de microempreses. 

El termini per demanar-ho finalitza el 20 de novembre a les 15:00 hores o fins a esgotar la dotació econòmica. Per aquest motiu, us recomanem que la sol·liciteu com més aviat millor, ja que és probable que la dotació s'esgoti. 

Podeu tramitar-ho fent clic aquí


 
A l’efecte de donar suport a les persones treballadores autònomes, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. En aquest, es detallen noves mesures que inclouen tant a persones físiques com a les autònomes que formin part de microempreses. 
 
Es tracta d’un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros i que és compatible amb qualsevol altre ajut o prestació rebuda per a la mateixa finalitat, sigui pública o privada i que s’atorgarà fins a esgotar la partida pressupostària que li ha estat destinada.
 
Qui la pot sol·licitar: 
  • Autònoms persona física que exerceixin de manera individual o amb un màxim de 5 empleats contractats (prenent com a referència la mitjana de l'any anterior).
  • Autònoms societaris d’empreses amb personalitat jurídica pròpia o de cooperatives en què el nombre de socis no sigui superior a tres persones. 
  • Que tinguin el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 
Requisits per sol·licitar la prestació
Per poder tenir accés a la prestació  és necessari complir els següents requisits: 
  • Estar donat d’alta en el RETA de forma ininterrompuda des de l’1 de juny fins al 31 de desembre.
  • Que la base imposable de l'última Declaració de la Renda sigui igual o inferior a 35.000 euros.
  • Que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres del 2020 no superi els 13.125 euros.
 
Procediment i termini per sol·licitar la prestació
Està previst que en els pròxims dies es publiqui el termini per a la sol·licitud de la Convocatòria en el DOGC. Una vegada es publiqui es podrà realitzar la sol·licitud seguint les indicacions que estaran disponibles en l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica GENCAT.