Publicació Taula Salarial per a la província Barcelona

Publicació Taula Salarial per a la província Barcelona
S’han publicat en el BOPB les taules salarials per al 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç d’òptica al detall de la província de Barcelona amb caràcter retroactiu a 1 de gener del 2020. 
 
L’actualització s’ha fet d'acord amb el contingut de l’article 19 del Conveni referenciat.