Criteris de vacunació per la pandèmia de la Covid-19

Criteris de vacunació per la pandèmia de la Covid-19

Davant els dubtes que hagin pogut sorgir sobre els criteris de vacunació per la pandèmia de la Covid-19, des del COOOC us informem que en la primera etapa només estan establerts els 4 grups de grups de risc i els sanitaris que estan en contacte directe amb persones contagiades o amb un risc extrem que ho estiguin, tal com recull el pla de vacunació.

Tot i l’anterior, en la descripció del grup 3 in fine del pla estratègic de vacunació, es valorarà, tot i no estar fixada la data, la vacunació dels treballs considerats com a essencials de primera línia, com els òptics i les òptiques optometristes, i altre personal essencial.