S’aproven els pressupostos del COOOC per al 2021

S’aproven els pressupostos del COOOC per al 2021

El passat 17 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a la seu del COOOC, en què es van aprovar per unanimitat els pressupostos per al 2021.

Així mateix, també es va acordar mantenir les quotes col·legials.

Tenint en compte la situació actual i per garantir el compliment de la normativa, es va modificar l’horari i es va celebrar al migdia. Al ser presencial, es van adoptar les mesures sanitàries necessàries, es va facilitar gel hidroalcohòlic i es va mantenir la distància interpersonal de seguretat.