Vacuna pel col·lectiu d'òptics i òptiques optometristes

Vacuna pel col·lectiu d'òptics i òptiques optometristes

IMPORTANT: El primer llistat s’enviarà al Departament de Salut GENCAT amb els formularis rebuts fins a les 12.00 h del dijous 11 de febrer 2021. Els formularis rebuts posteriorment s’aniran enviant de forma successiva.

En data d’ahir 8 de febrer des del Departament de Salut GENCAT s’ha demanat al COOOC l’enviament del llistat de les persones col·legiades exercents a Catalunya amb interès per accedir a la vacuna de la COVID 19 a efectes d’agilitzar la tramitació 

De moment no s’inclou el personal d’òptics optometristes no exercents així com tampoc el personal auxiliar dels establiments que, segons ens han indicat, es vacunaran en una fase posterior que anirà lligada al número de vacunes disponibles i als ordres de preferència dels grups de risc. S’espera que sigui l’abans possible.

D’altra banda seran els Serveis de Salut GENCAT els que es posaran en contacte directament amb les persones interessades a través de les dades facilitades mitjançant el formulari que teniu a la vostre disposició.  En cap cas es farà a través del Col·legi i no disposarem de les dates concretes de vacunació efectiva. 

Per poder saber la regió sanitària a la qual pertany el vostre centre de treball, i que haureu d’incloure en el formulari, podeu consultar el següent link: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/

Les persones col·legiades que no disposin del CIP (Codi d’Identificació Personal del Catsalut) per tenir la targeta sanitària d’una altra CCAA, s’hauran d’inscriure amb el DNI.