Denúncia del COOOC a Vision Direct Iberia SL

Denúncia del COOOC a Vision Direct Iberia SL

La Subinspecció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària de la Generalitat va obrir expedient sancionador a Vision Direct Iberia SL per la denúncia feta pel COOOC per la venda online de lents de contacte amb seu a Girona.

Després de realitzar una inspecció a les instal·lacions i de revisar la documentació aportada per part de l’empresa es va acordar l’arxiu de l’expedient en quedar provat per part de l’Administració que:

  • Vision Direct Iberia SL és una plataforma logística que fa només funcions de magatzematge, preparació i enviament de productes com ara lents de contacte.
  • L’empresa a la qual les persones usuàries fan la compra es Vision Direct BV, que opera a través de comerç electrònic sense establiment permanent en territori espanyol amb raó social a Amsterdam i, per tant, no li seria exigible la comunicació  d’inici d’activitat per a la venda de productes sanitaris. Segons indiquen des de la inspecció tampoc li seria exigible a Vision Direct Iberia per tractar-se d’una plataforma logística  així com tampoc la presència d’una persona que portés la Direcció Tècnica.
  • Vision Direct Iberia és una societat independent, la qual es contracta en el moment de fer la compra i qui factura seria Vision Direct BV.
  • El client de forma prèvia a fer la compra ha d’acceptar les condicions que regula la legislació espanyola per a l’adquisició de lents de contacte. En aquesta acceptació s’està afirmant que no es tracta de la primera adquisició de lents de contacte sinó que son de reemplaçament. Atenent l’anterior no poden ser considerades productes sanitaris d’adaptació individualitzada per la qual cosa no estaria subjecta a autorització administrativa.

Davant aquesta situació, des del COOOC es continuarà treballant juntament amb la resta de Corporacions de professionals de l’òptica i l’optometria per aconseguir una regulació, com es va fer  en el seu moment amb els productes farmacèutics, que doti de més garanties a les persones usuàries davant la compra de productes sanitaris com ara les lents de contacte a través de mitjans electrònics.