El Col·legi aprova una subvenció destinada a la formació

Un dels objectius principals del COOOC és oferir una formació continuada acreditada i de qualitat. Durant els últims anys, l’oferta formativa del Col·legi ha augmentat considerablement.

Amb la nou mandat, es vol fer un pas endavant i apostar encara més per la formació. Fins ara, tots els cursos del COOOC estaven subvencionats i el preu que es pagava no era el cost real. A partir d’aquest moment, es vol invertir encara més en formació i s’augmenta la seva partida. Així, del cost final, se subvencionarà aproximadament el 50% del preu real del curs.

En la informació i el programa de cada curs, es detallarà el preu real del curs i el preu final. Amb tot plegat, es pretén fomentar la formació i fer-la més assequible.