Obligatorietat d'aportar el contracte laboral per col·legiar-se

Obligatorietat d'aportar el contracte laboral per col·legiar-se

Per acord de la comissió permanent del COOOC, juntament amb la documentació necessària per col·legiar-se, s’ha d’aportar el contracte laboral per al tràmit de col·legiació.

De la mateixa manera, serà necessari entregar el contracte en cas de canvi de lloc de feina o per a nomenaments com a director/a tècnic/a