Es presenten el ‘Libro Blanco de la Salud Visual’ i el ‘Libro Blanco de la Visión en España 2018’

Es presenten el ‘Libro Blanco de la Salud Visual’ i el ‘Libro Blanco de la Visión en España 2018’

El president del COOOC va assistir a les presentacions del Libro Blanco de la Salud Visual i el Libro Blanco de la Visión en España 2018, que es van realitzar en un acte conjunt el passat 28 de novembre a la seu de Correos Express.

Per una banda, el Libro Blanco de la Salud Visual, editat pel Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), presenta el paper de l’òptic optometrista com a professional sanitari encarregat de vetllar per la salut visual del conjunt de la població. Alhora, analitza la percepció dels ciutadans en relació a la seva salut visual i detalla el futur de la professió.

Per l’altra, el Libro Blanco de la Visión en España 2018, publicat per FEDAO y Visión y Vida, amb la col·laboració de Correos Express, recull els principals factors i magnituds que integren el sector. A més, detalla la situació de la salut visual i auditiva a Espanya.