S’aproven per unanimitat els pressupostos per al 2019

El passat 20 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària a la seu del COOOC, en què es van aprovar per unanimitat els pressupostos per al 2019.

Així mateix, també es va acordar mantenir les quotes col·legials.