C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

MARCA COL·LECTIVA

Des del COOOC, s’ha creat la marca col·lectiva, un distintiu de qualitat que garanteix el compliment de la normativa col·legial i, molt especialment, de la deontologia professional.

Aquesta marca, que la poden utilitzar tots els col·legiats/ades del COOOC, es pot utilitzar a:

  • Pàgina web de l’establiment

  • Decoració del centre

  • Fulls de prescripcions

  • Altres

Està totalment prohibit fer-ne un ús comercial o incloure-la en documents que no estiguin relacionats amb l’exercici professional de l’òptica i l’optometria. La utilització indeguda de la marca col·lectiva suposarà la revocació amb caràcter automàtic de l’autorització del seu ús i l’aplicació de les sancions previstes a l’article 11 del Reglament d’Ús.

Sol·licitar marca col·lectiva: (pendiente de determinar documento)

Designed by © E-Financeclick.