C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

Influència del desenvolupament motriu i de la lateralitat en els trastorns d’aprenentatge

Data: 27 i 28 de novembre

Format: En línea (en streaming)

Idioma: català

Docent: doctor Jordi Catalán Balaguer

Nivell: Bàsic (essencial)

Preu:

    • Col·legiats al COOOC – 40 euros (bonificació del 50%)
    • Òptics optometristes d’altres col·legis – 80 euros

Categoría:

Tots els professionals que atenen a infants que tenen problemes d’aprenentatge han d’actualitzar els seus coneixements. Ha augmentat significativament i de forma positiva la participació del optometristes en el tractament d’infants amb problemes d’aprenentatge.

Entre tots cal que aportem els nostres coneixements perquè es modifiqui l’última estadística: el 20,2 % d’alumnes no finalitza l’ESO.

Gràcies a l’experiència professional del doctor, pot afirmar que les dificultats dels alumnes de Primària i l’ESO, es poden detectar i tractar des de l’etapa d’Educació Infantil, que és un moment molt important és l’inici de la lectura i escriptura.

Descarregar programa

Aquest curs pretén abordar una visió més amplia i profunda dels diferents trastorns d’aprenentatge, així com destacar la importància de l’organització visual, com una via principal d’entrada dels estímuls en l’escola.

  • Relacionar el desenvolupament motriu gruixut amb els moviments més precisos (visuals, manuals, fonació).
  • Saber diagnosticar la presencia de dispràxia a l’infant que està fent entrenament visual i aprendre com repercuteix en la integració del diferents exercicis.
  • Aprofundir en el coneixement de la lateralitat i saber de la seva importància per ordenar la informació, recordar els aprenentatges, executar amb eficàcia…
  • Saber fer el diagnòstic diferencial entre la dislèxia i els trastorns de la lateralitat.
  • Desenvolupar els factors que intervenen per fer una bona lectura. Participació del cos callós en la comprensió lectora i com estimular la funció d’intercanvi d’informació entre els dos hemisferis.

Designed by © E-Financeclick.